Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: I Ns 377/23

Sąd Rejonowy w Zgierzu
I Wydział Cywilny
ul. Sokołowska 6
95-100 Zgierz

Ogłoszenie sądowe

z dnia 14.07.2023,
w sprawie: inne
Dotyczy: Jan Janicki

O TREŚCI

Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 26 maja 2023 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt I Ns 377/23 zlecił Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Jakubowi Paś sporządzenie spisu inwentarza po Janie Janickim, synu Stefana i Janiny, PESEL: 54100319511, zmarłym w dniu 17 grudnia 2021 roku w Łęczycy, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Różycach.
Jednocześnie Sąd poucza, iż ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Miejscowość:
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 14.10.2023