Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: VIII Ns 583/22

Sąd Rejonowy w Zabrzu
VIII Wydział Cywilny
ul. 3 Maja 21
41-800 Zabrze

Ogłoszenie sądowe

z dnia 14.07.2023,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku

O TREŚCI

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt VIII Ns 583/22 toczy się sprawa
z wniosku Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Zabrzu przy udziale Grażyny Witkowskiej, Mariana Witkowskiego, Grażyny Szymanowicz Jolanty Jamrozowicz i Denisa Witkowskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Lucynie Wiśniowieckiej (Wiśniowiecka), córce Jana i Janiny zd. Pałaszewskiej zmarłej w dniu 14 stycznia 2010r. w Zabrzu, ostatnio stale zamieszkałej w Zabrzu.
Wzywa się, aby spadkobiercy w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Miejscowość: Zabrze
Województwo: śląskie
Treść ogłoszenia ważna do: 15.10.2023