Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: XVIII Co 40/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 14.07.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Sylwia Stawiszyńska

O TREŚCI

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Ewy Adamczyk – Borowskiej, pracownika XVIII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, adres korespondencyjny: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVIII Wydział Cywilny, 90-032 Łódź, ul Kopcińskiego 56 do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Sylwii Stawiszyńskiej, której miejsce pobytu nie jest znane w sprawie z wniosku Generali Towarzystwo Ubezpieczeń Spóła akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy udziale: Sylwii Stawiszyńskiej o zawezwanie do próby ugodowej.
Sygn. akt XVIII Co 40/22
Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Miejscowość:
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 07.08.2023