Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 3021/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 17.07.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Patryk Świątek

O TREŚCI

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Ewy Adamczyk-Borowskiej pracownika Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, ul. Kopcińskiego 56, 90-032 Łódź do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Patryka Świątka ostatnio zamieszkałego ul. Legionów 41/13, 91-069 ŁÓDŹ w sprawie z powództwa Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych \"TUW\" z siedzibą w Warszawie przeciwko pozwanemu Patrykowi Świątek o zapłatę 1 067,00 zł.
Sygn. akt XVIII 1 Nc 3021/22
Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Miejscowość:
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 17.08.2023