Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: II Ns 373/23

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
II Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 10.07.2023,
w sprawie: inne
Dotyczy: Piotr Błaszczyk

O TREŚCI

Sygn. akt II Ns 373/23
OGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, II Wydział Cywilny zawiadamia, że w sprawie z wniosku Anny Michalak o zniesienie współwłasności na podstawie art. 144 § 1 k.p.c. ustanowiono dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Piotra Błaszczyka kuratora w osobie Celiny Gradowskiej - pracownika II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi.
Referendarz sądowy Piotr Parol

Miejscowość: ŁÓDŹ
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 19.08.2023