Niedziela, 16 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5956
Niedziela, 16 czerwca 2024
Sygnatura akt: II K 98/23

Sąd Rejonowy w Zgierzu
II Wydział Karny
ul. Sokołowska 6
95-100 Zgierz

Ogłoszenie sądowe

z dnia 22.06.2023,
w sprawie: wyrok-inne
Dotyczy: Nodari Vashalomidze

O TREŚCI

Sygnatura akt II K 98/23WYROK NAKAZOWY
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 czerwca 2023 roku

Sąd w Zgierzu w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący Sędzia Adam Zieliński

bez udziału stron
po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2023 roku
sprawy:
Nodari Vashalomidze, syna Kote i Maya z domu Babilodze, urodzonego w dniu 07 grudnia 1993 roku w miejscowości Ozurgeti w Gruzji,
oskarżonego o to, że:
w dniu 28 stycznia 2023 roku w Głownie, gmina Głowno, powiatu zgierskiego, województwa łódzkiego w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru z półek dyskontu spożywczego „BIEDRONKA” usytuowanego w Głownie, ulica Sikorskiego 59A dokonał zaboru w celu przywłaszczenia mienia w postaci artykułów spożywczych
i chemicznych, to jest mienia łącznej wartości 1219,01 złotych na szkodę właściciela sklepu BIEDRONKA, firmy JERONIMO MARTINS POLSKA z siedziba w Kostrzyniu,
to jest o czyn z artykułu 278 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 12 paragraf 1 kodeksu karnego

przyjął, że na podstawie zebranych dowodów okoliczności czynu i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości i na podstawie artykułu 500 paragraf 3 i 4 kodeksu postępowania karnego orzeka:
1. oskarżonego Nodari Vashalomidze uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu wypełniającego dyspozycję artykułu 278 paragraf 1 kodeksu karnego
w związku z artykułem 12 paragraf 1 kodeksu karnego i za to na podstawie artykułu 278 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 37a paragraf 1 kodeksu karnego wymierza oskarżonemu karę grzywny w wysokości 100 (stu) stawek dziennych, przy czym wysokość stawki dziennej grzywny określa na kwotę 10 (dziesięciu) złotych;
2. na podstawie artykułu 43b kodeksu karnego orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego treści w Internetowym Dzienniku Wyroków
i Ogłoszeń Sądowych „Ebos.pl” (www.ebos.pl) na okres 1 (jednego) miesiąca;
3. na podstawie artykułu 63 paragraf 1 kodeksu karnego zalicza oskarżonemu Nodari Vashalomidze na poczet orzeczonej kary grzywny okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 28 stycznia 2023 godzina 16:00 do dnia 30 stycznia 2023 roku godzina 14:25;
4. zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 440 (czterystu czterdziestu) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Miejscowość:
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 24.09.2023