Środa, 24 kwietnia 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5903
Środa, 24 kwietnia 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 1496/23

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 05.09.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Spółdzielnia Mieszkaniowa \"Zagrodniki\" z siedzibą w Łodzi

O TREŚCI

XVIII 1 Nc 1496/23
POSTANOWIENIE
Dnia 30 sierpnia 2023 roku
Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydziale Cywilnym - Sekcji Nakazowej Katarzyna Płuciennik
po rozpoznaniu: 30 sierpnia 2023 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym
w sprawie z powództwa: Spółdzielnia Mieszkaniowa \"Zagrodniki\" z siedzibą w Łodzi
przeciwko pozwanemu: Dawidowi Ryngwelskiemu, Marcie Ryngwelskiej
w przedmiocie wniosku o ustanowienie kuratora
p o s t a n a w i a:
1. ustanowić dla nieznanych z miejsca pobytu pozwanych Dawida Ryngwelskiego i Marty Ryngwelskiej kuratora w osobie Marcina Owczarek – pracownika (sekretarz sądowy) Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, na podstawie art. 143 k.p.c. i art. 144§1 k.p.c.;
2. ….

Pozew i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanego lub osoby uprawnionej do jego zastępowania.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 05.10.2023