Niedziela, 16 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5956
Niedziela, 16 czerwca 2024
Sygnatura akt: I Ns 778/21

Sąd Rejonowy w Opolu
I Wydział Cywilny
ul. Ozimska 60a
45-368 Opole

Ogłoszenie sądowe

z dnia 08.09.2023,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Teresa Chmurowska, Zenon Chmurowski, Irena Kubów

O TREŚCI

Sąd Rejonowy w Opolu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR Dawid Wróblewski

po rozpoznaniu w dniu 17 sierpnia 2023r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Teresy Chmurowskiej, Zenona Chmurowskiego, Ireny Kubów
z udziałem Andrzeja Kaczorowskiego, Jolanty Płonka, Jana Kaczorowskiego, Janusza Kierczek, Jerzego Mazurkiewicza, Andrzeja Mazurkiewicza

o stwierdzenie nabycia spadku po Piotrze Chmurowskim
na podstawie art. 144 kpc w zw. z art. 510 § 2 kpc

zarządza:

I. ustanowić dla uczestników postępowania Janusza Kierczek i Andrzeja Mazurkiewicza, których miejsce pobytu nie jest znane, kuratora procesowego w osobie r.pr. Gabrieli Sklorz, prowadzącej Kancelarię w Ozimku, ul. Krzywa 9, 46-040 Ozimek (e-mail: [email protected]), do zastępowania w/w uczestników postępowania przed Sądem Rejonowym w Opolu w sprawie I Ns 778/21 o stwierdzenie nabycia spadku po Piotrze Chmurowskim;

II. o ustanowieniu kuratora dokonać publicznych ogłoszeń, na okres jednego miesiąca, na stronie internetowej tutejszego Sądu, w lokalu Urzędu Miasta w Opolu, w lokalu Urzędu Miasta w Chorzowie, w lokalu Urzędu Gminy w Łambinowicach, a także w internetowym dzienniku wyroków i ogłoszeń sądowych na stronie www.EBOS.PL.

Miejscowość: Opole
Województwo: opolskie
Treść ogłoszenia ważna do: 08.10.2023