Niedziela, 16 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5956
Niedziela, 16 czerwca 2024
Sygnatura akt: I Ns 537/22

Sąd Rejonowy w Opolu
I Wydział Cywilny
ul. Ozimska 60a
45-368 Opole

Ogłoszenie sądowe

z dnia 08.09.2023,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Elżbieta Nowak

O TREŚCI

Sąd Rejonowy w Opolu I Wydział Cywilny
w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Dawid Wróblewski

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 9 sierpnia 2023 r.
sprawy z wniosku: Stefana Żygadło, Mariusza Żygadło, Joanny Ozgi
z udziałem: Otylii Palmer, Zofii Orlik, Klaudiusza Orlik, Gabrieli Klimek, Renaty Puscz, Krystyny Pytel, Krystyny Piątkowskiej, Brygidy Holik, Benedikte Prokop, Waldemara Klyk, Marka Klyk, Joanny Klyk, Ryszarda Klyk, Marcina Klyk, Anny Jonczyk, Huberta Jonczyk, Wilibald Jonczyk

o stwierdzenie nabycia spadku po Elżbiecie Nowak

postanawia:

I. umorzyć postępowanie w stosunku do uczestniczki postępowania Krystyny Piątkowskiej;

II. na podstawie art. 510 §2 kpc wezwać do udziału w sprawie w charakterze uczestników postępowania: Czesława Piątkowskiego, Annę Piątkowską, Marcina Piątkowskiego jako potencjalnych spadkobierców zmarłej Krystyny Piątkowskiej;

III. ustanowić dla uczestnika postępowania Wilibalda Jonczyk, którego miejsce pobytu nie jest znane, kuratora procesowego w osobie r.pr. Gabrieli Sklorz, prowadzącej Kancelarię w Ozimku, ul. Krzywa 9, 46-040 Ozimek do zastępowania w/w uczestnika postępowania przed Sądem Rejonowym w Opolu w sprawie I Ns 537/22 o stwierdzenie nabycia spadku po Elżbiecie Nowak;

IV. o ustanowieniu kuratora dokonać publicznych ogłoszeń na okres jednego miesiąca, na stronie internetowej tutejszego Sądu oraz w lokalu Urzędu Miasta w Opolu, a także w internetowym dzienniku wyroków i ogłoszeń sądowych na stronie www.EBOS.PL.

Miejscowość: Opole
Województwo: opolskie
Treść ogłoszenia ważna do: 08.10.2023