Środa, 24 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5994
Środa, 24 lipca 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 7395/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 11.09.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Miasto Stołeczne Warszawa Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą w Warszawie

O TREŚCI

XVIII 1 Nc 7395/22
POSTANOWIENIE
Dnia 29 sierpnia 2023 roku
Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydziale Cywilnym - Sekcji Nakazowej Andrzej Hodała
po rozpoznaniu: 29 sierpnia 2023 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym
w sprawie z powództwa: Miasto Stołeczne Warszawa Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą w Warszawie
przeciwko pozwanemu: Mariannie Dunajskiej
w przedmiocie: ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu
postanawia:
1. (..);
2. ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu pozwanej Marianny Dunajskiej kuratora w osobie pracownika sądu Karoliny Paluszkiewicz;
3. (..)

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 11.10.2023