Środa, 24 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5994
Środa, 24 lipca 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 2814/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 31.08.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: FUTURE Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie

O TREŚCI

Postanowieniem z dnia 31 sierpnia 2023 roku Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śrómieścia w Łodzi, XVIII Wydziale Cywilnym - Sekcji Nakazowej postanowił:
ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu pozwanej Katarzyny Tomczyk kuratora w osobie Martyny Grzywacz.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 12.10.2023