Środa, 24 kwietnia 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5903
Środa, 24 kwietnia 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 4119/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 11.09.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Varmont Capital ApS z siedzibą w Kgs.Lyngby, Królestwo Danii

O TREŚCI

Na mocy art. 144 k.p.c. postanowieniem z dnia 24 sierpnia 2023 roku ustanowiono kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Gabriela Radwanowicza w osobie pracownika sądu – starszego sekretarza sądowego Anny Dudek – adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi Wydział XVIII Cywilny ul. Kopcińskiego 56, 90-032 Łódź,
w sprawie z powództwa: Varmont Capital ApS z siedzibą w Kgs.Lyngby, Królestwo Danii
przeciwko pozwanemu: Gabrielowi Radwanowiczowi
o zapłatę
Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 12.10.2023