Środa, 24 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5994
Środa, 24 lipca 2024
Sygnatura akt: I Ns 187/23

Sąd Rejonowy w Skierniewicach
I Wydział Cywilny
ul. Reymonta 12/14
96-100 Skierniewice

Ogłoszenie sądowe

z dnia 13.09.2023,
w sprawie: zasiedzenie nieruchomości
Dotyczy: Braksator Małgorzata

O TREŚCI

Przed Sądem Rejonowym w Skierniewicach, I Wydziałem Cywilnym, pod sygnaturą
I Ns 187/23, toczy się postępowanie z wniosku Małgorzaty Braksator, przy udziale Jana Henryka Mrówczyńskiego, o stwierdzenie zasiedzenia zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Sulińskiego 1 w Skierniewicach, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 493 w obrębie nr 17, o powierzchni 0,0632 ha, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów. Według twierdzeń wniosku powyższa nieruchomość znajduje się obecnie w posiadaniu Małgorzaty Braksator z domu Mrówczyńskiej, zaś zgodnie z danymi z ewidencji gruntów i budynków władającą przedmiotową nieruchomością jest Natalia Mrówczyńska, córka Michała.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności następców prawnych Natalii Mrówczyńskiej oraz Jerzego Stefana Mrówczyńskiego, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Skierniewicach i wykazali swoje prawo własności, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości zgodnie z wnioskiem, jeżeli zostanie ono udowodnione.

Miejscowość: Skierniewice
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 13.12.2023