Środa, 24 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5994
Środa, 24 lipca 2024
Sygnatura akt: II Ns 267/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
II Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 11.09.2023,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Zenobia Bronisława Mileszczak, PKO B.P. Grzegorz Mileszczak

O TREŚCI

„Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, II Wydział Cywilny zawiadamia o postępowaniu w sprawie o sygnaturze akt II Ns 267/22 z wniosku Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. z siedzibą w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Zenobii Bronisławie Mileszczak z domu Kurzawa, córce Stanisława i Wandy, zmarłej w dniu 6 października 2019 roku w Łodzi, mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Łodzi przy ulicy Abramowskiego 12/19. Wzywa się spadkobierców wyżej wymienionej osoby, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do sądu, w którym toczy się postępowanie (Łódź, Al. Kościuszki 107/109) i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku”.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 20.12.2023