Środa, 24 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5994
Środa, 24 lipca 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 5816/21

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 12.09.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Spółdzielnia Mieszkaniowa \"Teofilów\" z siedzibą w Łodzi

O TREŚCI

Mieszkaniowa \"Teofilów\" z siedzibą w Łodzi
przeciwko pozwanemu: Magdalenie Regulskiej
postanawia:
1. podjąć zawieszone postępowanie,
2. ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu pozwanej Magdaleny Regulskiej kuratora w osobie Marcina Owczarka ;
3. ….

Pozew i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanego lub osoby uprawnionej do jego zastępowania.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 13.10.2023