Poniedziałek, 27 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5936
Poniedziałek, 27 maja 2024
Sygnatura akt: I Ns 189/22

Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej
I Wydział Cywilny
ul. Bukowa 5a
41-700 Ruda Śląska

Ogłoszenie sądowe

z dnia 19.09.2023,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Grzegorz Stanisław Kowalik, syn Stanisława i Teresy nazwisko rodowe Bednarczyk, zm. w dniu 10 lutego 2020 roku w Zabrzu

O TREŚCI

W Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Wydział I Cywilny w sprawie o sygnaturze I Ns 189/22 toczy się sprawa z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie przy udziale Tomasza Otrzonska, Jakuba Kowalczyka, Piotra Grobarka, Michała Grobarka, Edwarda Kowalika, Zdzisława Freusa, Francescoa Maika, Tomasza Maika, Mariusza Izdebskiego, Pioa Scelina, Mikołaja Pasternaka, Jana Scelina, Józefa Scelina, Martyny Pasternak, Aleksandry Maik-Scelina, Hanny Izdebskiej, Laury Izdebskiej, Julii Izdebskiej, Aleksandry Izdebskiej, Ireny Izdebskiej, Angeliki Pasternak, Anity Freus, Reginy Nocki, Anny Maik, Danuty Grobarek, Ewy Kowalik, Agnieszki Kowalczyk o stwierdzenie nabycia spadku po Grzegorzu Stanisławie Kowalik, synu Stanisława i Teresy nazwisko rodowe Bednarczyk, urodzonym 8 stycznia 1959 roku w Chorzowie, ostatnio zamieszkałym w Rudzie Śląskiej przy ul. Nowa 14.
W skład spadku po spadkodawcy wchodzą długi.
Sąd wzywa, aby spadkobiercy Grzegorza Kowalika w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Miejscowość: Ruda Śląska
Województwo: śląskie
Treść ogłoszenia ważna do: 19.12.2023