Poniedziałek, 04 grudnia 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5761
Poniedziałek, 04 grudnia 2023
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 11777/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 28.09.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Wspólnota Mieszkaniowa Nowe Polesie 3 B Nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Pienistej 51 D-I

O TREŚCI

XVIII 1 Nc 11777/22
POSTANOWIENIE
Dnia 27 września 2023 roku
Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydziale Cywilnym - Sekcji Nakazowej Miłosz Sikora
po rozpoznaniu: 27 września 2023 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym
w sprawie z powództwa: Wspólnota Mieszkaniowa Nowe Polesie 3 B Nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Pienistej 51 D-I
przeciwko pozwanemu: Klaudii Ciążeli
w przedmiocie: podjęcia zawieszonego postępowania, wniosku o ustanowienie kuratora
postanawia
1. (..)
2. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Klaudii Ciążeli kuratora w osobie sekretarza sądowego Karoliny Paluszkiewicz;
3. (..)

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 28.10.2023