Niedziela, 16 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5956
Niedziela, 16 czerwca 2024
Sygnatura akt:

Sąd Rejonowy w Mysłowicach
I Wydział Cywilny
ul. Krakowska 2
41-400 Mysłowice

Ogłoszenie sądowe

z dnia 25.02.2008,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: spadkobierców po Alfredzie Dorobisz

O TREŚCI

W Sądzie Rejonowym w Mysłowicach
zostało wszczęte z wniosku Ewy Marczyńskiej postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Alfredzie Dorobisz, córce Stanisława i Kazimiery,
zmarłej w dniu 11 maja 1984 roku w Mysłowicach, ostatnio stale zamieszkałej w Mysłowicach.
Wzywa się spadkobierców, aby w terminie 6 (sześciu) miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Miejscowość:
Województwo: śląskie
Treść ogłoszenia ważna do: 30.06.2009