Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: I Ns 318/23

Sąd Rejonowy w Tczewie
I Wydział Cywilny
ul. Kołłątaja 6
83-110 Tczew

Ogłoszenie sądowe

z dnia 24.10.2023,
w sprawie: zasiedzenie nieruchomości
Dotyczy: Adam Jarecki

O TREŚCI

W Sądzie Rejonowym w Tczewie, pod sygnaturą akt I Ns 318/23, toczy się sprawa z wniosku Adama Jareckiego z udziałem Danuty Jareckiej o stwierdzenie zasiedzenia prawa własności nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu nr 175 o powierzchni 272 m2, położonej w miejscowości Subkowy, dla której prowadzona jest księga wieczysta Tom I Karta 7 Subkowy. Posiadaczami opisanej nieruchomości są Adama Jarecki i Danuta Jarecka.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Tczewie i wykazali swoje prawo własności, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości.

Miejscowość: Tczew
Województwo: pomorskie
Treść ogłoszenia ważna do: 24.01.2024