Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: XVIII Ns 806/21

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 07.02.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: sprawa z wniosku Grażyny Eljasz

O TREŚCI

Postanowieniem z dnia 7.02.2023 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia
w Łodzi, XVIII Wydział Cywilny postanowił:

ustanowić dla uczestników Elżbiety Kaluża, Ewy Kałuża, Henryki Makarow, których miejsce pobytu nie jest znane kuratora w osobie Alicji Żuchowskiej– pracownika XVIII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi,

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 26.11.2023