Środa, 24 kwietnia 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5903
Środa, 24 kwietnia 2024
Sygnatura akt: XVIII Ns 485/21

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 09.10.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Prezydent Miasta Łodzi - Zarząd Dróg iTransportu z siedzibą w Łodzi

O TREŚCI

Postanowieniem z dnia 9 października 2023 roku Sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śrómieścia w Łodzi w XVIII Wydziale Cywilnym:
ustanowić dla Roberta Rybarczyka, kuratora w osobie Martyny Orzechowskiej pracownika XVIII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, adres korespondencyjny: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śrómieścia w Łodzi XVIII Wydział Cywilny, 90-928 Łódź, ul. Kopcińskiego 56;

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 01.12.2023