Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: I Ns 208/23

Sąd Rejonowy w Gorlicach
I Wydział Cywilny
ul. Biecka 5
38-300 Gorlice

Ogłoszenie sądowe

z dnia 06.11.2023,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Paweł Obydziński, Małgorzata Łabuz-Bania, Andrzej Bania, Eugeniusz Bania

O TREŚCI

Przed Sądem Rejonowym w Gorlicach toczy się postępowanie w sprawie I Ns 208/23 z wniosku Pawła Obydzińskiego z udziałem Małgorzaty Łabuz-Bania i Andrzeja Bania o stwierdzenie nabycia spadku po Eugeniuszu Bania synu Stanisława i Józefy, urodzonym 1 lipca 1949 roku w Libuszy, ostatnio stale zamieszkały Grybowie, zmarłym 15 sierpnia 2018 roku w Nowym Sączu. Do kręgu potencjalnych spadkobierców ustawowych spadkodawcy wchodzą: małżonka Małgorzata Łabuz-Bania córka Józefa i Zofii oraz syn Andrzej Bania syn Pawła i Małgorzaty.

Sąd wzywa spadkobierców zmarłego, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się przedmiotowego ogłoszenia zgłosili i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku po Eugeniuszu Bania.

Miejscowość: Gorlice
Województwo: małopolskie
Treść ogłoszenia ważna do: 06.02.2024