Poniedziałek, 04 grudnia 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5761
Poniedziałek, 04 grudnia 2023
Sygnatura akt: I Ns 646/23

Sąd Rejonowy w Gorlicach
I Wydział Cywilny
ul. Biecka 5
38-300 Gorlice

Ogłoszenie sądowe

z dnia 06.11.2023,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Lidia Zawidniak

O TREŚCI

Przed Sądem Rejonowym w Gorlicach I Wydział Cywilny sygn. akt I Ns 646/23 toczy się sprawa z wniosku Lidii Zawidniak o stwierdzenie nabycia przez nią przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonej w Rozdzielu oznaczonej jako działki 372/2 i 838/1 o łącznej pow. 1,0707 ha, obj. KW NS1G/00097227/5 oraz jako działki 185, 201, 203, 204 o łącznej pow. 2,6799 ha, obj. KW NS1G/00066953/7.

Sąd wzywa następców prawnych Mikołaja Dudry oraz wszystkie osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się do tut. Sądu i wykazały swe prawa do przedmiotu wniosku pod rygorem pominięcia w orzeczeniu

Miejscowość: Gorlice
Województwo: małopolskie
Treść ogłoszenia ważna do: 06.02.2024