Poniedziałek, 04 grudnia 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5761
Poniedziałek, 04 grudnia 2023
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 1808/23

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
II Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 10.11.2023,
w sprawie: inne

O TREŚCI

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Justyny Tkaczyk pracownika II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Kamili Wiśniewskiej ostatnio zamieszkałej w ul. Sporna 82/84/40, 91-746 ŁÓDŹ
w sprawie z powództwa o o zapłatę 16 604,69 zł.
Sygn. akt XVIII 1 Nc 1808/23Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 12.12.2023