Poniedziałek, 04 grudnia 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5761
Poniedziałek, 04 grudnia 2023
Sygnatura akt: XVIII C 1018/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 17.11.2023,
w sprawie: inne
Dotyczy: Marta Owczarek

O TREŚCI

Sygn. akt XVIII C 1018/22

POSTANOWIENIE

Dnia 31 października 2023 roku
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVIII Wydział Cywilny w składzie:
Przewodnicząca: Sędzia Ewelina Ruszkowska
po rozpoznaniu w dniu 31 października 2023 roku w Łodzi
na posiedzeniu niejawnym
w sprawie z powództwa PROTEGAT 1 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny
Zamknięty Wierzytelności z siedzibą w Warszawie
przeciwko Marcinowi Białkowskiemu, Marcie Owczarek
o zapłatę
w przedmiocie wniosku powoda o ustanowienie kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu pozwanej Marcie Owczarek


postanawia:
1. podjąć postępowanie w sprawie w stosunku do pozwanej Marty Owczarek;
2. ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu pozwanej Marty Owczarek kuratora w osobie Katarzyny Ignaczak - pracownika Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi;
3. o ustanowieniu kuratora procesowego ogłosić publicznie przez okres jednego miesiąca w budynku tutejszego Sądu, lokalu Urzędu Miasta Łodzi Wydziału Obsługi Administracyjnej dla dzielnicy Łódź - Bałuty oraz w dzienniku ebos.pl z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono.


sędzia Ewelina Ruszkowska

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 17.12.2023