Poniedziałek, 24 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5964
Poniedziałek, 24 czerwca 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 10571/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 07.11.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Anna Kubiak

O TREŚCI

Sygnatura akt XVIII 1 Nc 10571/22
(w odpowiedzi należy podać datę i sygn. akt)

OGŁOSZENIE
Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Joanny Świderskiej pracownika II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Anny Kubiak ostatnio zamieszkałej w ul. Przemysłowa 18 b/56, 91-704 ŁÓDŹ
w sprawie z powództwa o o zapłatę 17 919,50 zł.
Sygn. akt XVIII 1 Nc 10571/22

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania

Miejscowość: ŁÓDŹ
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 18.12.2023