Poniedziałek, 24 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5964
Poniedziałek, 24 czerwca 2024
Sygnatura akt: IVK 845/23

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
IV Wydział Karny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 20.11.2023,
w sprawie: termin posiedzenia sądu
Dotyczy: Igora Pietrzaka, Damiana Stańczyka, Marcina Wańdoch

O TREŚCI

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, IV Wydział Karny zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie Igora Pietrzaka, Damiana Stańczyka, Marcina Wańdoch, że w dniu 21 grudnia 2023r. g. 10:15 sala 509 w tutejszym Sądzie al. Kościuszki 107/109 odbędzie się rozprawa przeciwko wyżej wymienionym.
Niestawiennictwo prawidłowo powiadomionego pokrzywdzonego nie tamuje toku sprawy.Pokrzywdzony może działać jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego i w tym celu pokrzywdzony może do rozpoczęcia przewodu sądowego albo bezpośrednio po rozpoczęciu posiedzenia oświadczyć, że będzie działał jako oskarżyciel posiłkowy. Pokrzywdzony może również korzystać z pomocy pełnomocnika, którym może być adwokat lub radca prawny.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 21.12.2023