Poniedziałek, 27 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5936
Poniedziałek, 27 maja 2024
Sygnatura akt: II Ns 326/20

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
II Wydział Cywilny
ul. Marszałkowska 82
00-517 Warszawa

Ogłoszenie sądowe

z dnia 20.11.2023,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Zuzanna Wawrowska

O TREŚCI

Przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy przy ul. Marszałkowskiej 82 w Warszawie, w Wydziale II Cywilnym pod sygnaturą II Ns 326/20 toczy się postępowanie z wniosku Zuzanny Wawrowskiej o stwierdzenie nabycia spadku i stwierdzenie zapisu windykacyjnego po Teresie Jadwidze Kędziorek z domu Zenowicz, córce Kazimierza Zenowicza oraz Franciszki z domu Pilitowskiej, urodzonej w dniu 15 października 1931 r. w Warszawie, zmarłej w dniu 25 lutego 2020 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Baleya 14 m. 39.

Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w terminie trzech miesięcy od opublikowania tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego dla. m. st. Warszawy w Warszawie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku

Miejscowość: Warszawa
Województwo: mazowieckie
Treść ogłoszenia ważna do: 20.02.2024