Środa, 24 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5994
Środa, 24 lipca 2024
Sygnatura akt: I Ns 140/23

Sąd Rejonowy w Skierniewicach
I Wydział Cywilny
ul. Reymonta 12/14
96-100 Skierniewice

Ogłoszenie sądowe

z dnia 23.11.2023,
w sprawie: zasiedzenie nieruchomości
Dotyczy: Krzysztof Miecznikowski

O TREŚCI

Sygnatura akt I Ns 140/23


OGŁOSZENIE


Przed Sądem Rejonowym w Skierniewicach, I Wydziałem Cywilnym, pod sygnaturą I Ns 140/23, toczy się postępowanie z wniosku Krzysztofa Miecznikowskiego o stwierdzenie zasiedzenia zabudowanej nieruchomości rolnej położonej przy ulicy Łowickiej 20 w Bolimowie, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 19, wchodzącej w skład nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1H/00014162/3. Według twierdzeń wniosku powyższa nieruchomość znajduje się obecnie w posiadaniu Krzysztofa Miecznikowskiego, zaś zgodnie z treścią księgi wieczystej jej właścicielami byli nieżyjący już Stanisław i Helena małżonkowie Tomaszewscy. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności następców prawnych Stanisława Tomaszewskiego (syna Wojciecha i Ludwiki) oraz Heleny Tomaszewskiej (córki Stanisława i Zofii), aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Skierniewicach i wykazali swoje prawo własności, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości zgodnie z wnioskiem, jeżeli zostanie ono udowodnione.

Miejscowość: Bolimów
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 23.02.2024