Środa, 24 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5994
Środa, 24 lipca 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 830/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
II Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 07.11.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora

O TREŚCI

Łódź, dnia 22 listopada 2023r
Sygnatura akt XVIII 1 Nc 830/22
(w odpowiedzi należy podać datę i sygn. akt)

OGŁOSZENIE

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Doroty Polak do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Gurinder Singh ostatnio zamieszkałego(ej) w Łodzi, ul. Piotrkowska 128/5, 90-062 ŁÓDŹ
w sprawie z powództwa o o zapłatę 30 452,66 zł.
Sygn. akt XVIII 1 Nc 830/22

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Miejscowość: ŁÓDŹ
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 29.12.2023