Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: I Ns 393/23

Sąd Rejonowy w Gorlicach
I Wydział Cywilny
ul. Biecka 5
38-300 Gorlice

Ogłoszenie sądowe

z dnia 03.12.2023,
w sprawie: zasiedzenie nieruchomości
Dotyczy: Stanisława Woźniak

O TREŚCI

Przed Sądem Rejonowym w Gorlicach toczy się postępowanie w sprawie I Ns 393/23 z wniosku Stanisławy Woźniak o stwierdzenie, że wnioskodawczyni nabyła przez zasiedzenie z dniem 31 grudnia 2013 roku własność nieruchomości gruntowej położonej w Pagorzynie, gmina Lipinki, stanowiącej działki ewidencyjne nr 542/3 o pow. 0,0094 ha, nr 543/3 o pow. 0,2968 ha, nr 549/12 o pow. 0,3588 ha, nr 567/36 o pow. 0,3137 ha, nr 568/22 o pow. 0,0382 ha, nr 571/16 o pow. 0,0665 ha i nr 682/44 o pow. 0,6344 ha.

Zgodnie z treścią sporządzonych wykazów synchronizacyjnych – z parcel budowlanych 130 i 131 oraz z parceli gruntowej l. kat 682/2 położonych w Pagorzynie o łącznej powierzchni 1,1596 ha powstała działka ewidencyjna nr 682/44 o pow. 0,6344 ha; z parcel gruntowych l. kat 542/3, 543/3 i 549/12 położonych w Pagorzynie o łącznej powierzchni 0,9130 ha powstały działki ewidencyjne 542/3 o pow. 0,0094 ha, 543/3 o pow. 0,2968 ha, 549/12 o pow. 0,3588 ha; z parcel gruntowych l. kat 567/36, 568/22 i 571/11 położonych w Pagorzynie o łącznej powierzchni 0,5687 ha powstały działki ewidencyjne567/36 o pow. 0,3137 ha, 568/22 o pow. 0,0382 ha, 571/16 o pow. 0,0665 ha. Z wypisu z rejestru gruntów dla w/w działek ewidencyjnych wynika, że osobą władającą na zasadach samoistnego posiadania jest Helena Knapik.

Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosiły w Sądzie Rejonowym w Gorlicach i udowodniły swe prawa, albowiem w przeciwnym wypadku postępowanie będzie się toczyć bez ich udziału.

Miejscowość: Gorlice
Województwo: małopolskie
Treść ogłoszenia ważna do: 03.03.2024