Środa, 24 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5994
Środa, 24 lipca 2024
Sygnatura akt: II Ns 180/23

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
II Wydział Cywilny
ul. Marszałkowska 82
00-517 Warszawa

Ogłoszenie sądowe

z dnia 03.12.2023,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Bogdan Żukowski

O TREŚCI

Przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy przy ul. Marszałkowskiej 82 w Warszawie, w Wydziale II Cywilnym pod sygnaturą II Ns 180/23 toczy się postępowanie z wniosku Bogdana Żukowskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Teresie Wacławie Leszisz z domu Żukowskiej, córce Wacłąwa Żukowskiego oraz Emilii z domu Dubieleckiej, urodzonej w dniu 9 września 1940 r. w Nadarzynie, zmarłej w dniu 25 lipca 2022 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Wiślickiej 3 m. 17.

Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w terminie trzech miesięcy od opublikowania tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego dla. m. st. Warszawy w Warszawie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku

Miejscowość: Gorlice
Województwo: małopolskie
Treść ogłoszenia ważna do: 03.03.2024