Środa, 24 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5994
Środa, 24 lipca 2024
Sygnatura akt: I Ns 993/22

Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej
I Wydział Cywilny
ul. Bukowa 5a
41-700 Ruda Śląska

Ogłoszenie sądowe

z dnia 06.12.2023,
w sprawie: uznanie za zmarłego
Dotyczy: Jerzy Franciszek Skowronek, syn Jana i Agnieszki nazwisko rodowe Tomala, urodzony 29 listopada 1925 roku w Rudzie Śląskiej, zaginął 17 marca 1945 roku pełniąc służbę w czasie II Wojny Światowej w wojskach Wehrmachtu, zmarł prawdopodobnie w szpitalu w Stanisławowie (aktualnie Iwanofrankisk) na Ukrainie.

O TREŚCI

W Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej I Wydział Cywilny pod sygn. I Ns 993/22 toczy się postępowanie z wniosku Joanny Idkowiak o uznanie za zmarłego Jerzego Franciszka Skowronka, syna Jana i Agnieszki nazwisko rodowe Tomala, urodzonego 29 listopada 1925 roku w Rudzie Śląskiej, ostatnio zamieszkałego w Rudzie Śląskiej.
Jerzy Skowronek zaginął 17 marca 1945 roku pełniąc służbę w czasie II Wojny Światowej w wojskach Wehrmachtu, prawdopodobnie zmarł w szpitalu w Stanisławowie (aktualnie Iwanofrankisk) na Ukrainie.
Wzywa się zaginionego Jerzego Skowronka, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosił się do Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej, w którym toczy się postępowanie, gdyż w przeciwnym razie może być uznanym za zmarłego. Wzywa się również wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionym, aby w powyższym terminie przekazały je Sądowi.

Miejscowość: Ruda Śląska
Województwo: śląskie
Treść ogłoszenia ważna do: 06.03.2024