Poniedziałek, 04 marca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5852
Poniedziałek, 04 marca 2024
Sygnatura akt: I Ns 643/23

Sąd Rejonowy w Tczewie
I Wydział Cywilny
ul. Kołłątaja 6
83-110 Tczew

Ogłoszenie sądowe

z dnia 11.12.2023,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Bogusław Tuzinkiewicz

O TREŚCI

W Sądzie Rejonowym w Tczewie w sprawie sygn. akt I Ns 643/23 z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Bogusławie Tuzinkiewicz, mającej w Tczewie przy ul. Orkana 2A/16 ostatnie miejsce zwykłego pobytu, zmarłej w dniu 8 stycznia 2023 r. w Tczewie. Przedmiotem spadku jest lokal mieszkalny, w którym spadkodawczyni miała ostatnie miejsce zwykłego pobytu.

Sąd wzywa, aby spadkobiercy w ciągu trzech miesięcy od dnia opublikowania ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku

Miejscowość: Tczew
Województwo: pomorskie
Treść ogłoszenia ważna do: 11.03.2024