Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 7181/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 13.11.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Cezarego Jasiaczyka

O TREŚCI

Sygnatura akt XVIII 1 Nc 7181/22
(w odpowiedzi należy podać datę i sygn. akt)

OGŁOSZENIE


Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Natalii Kajszczak pracownika III Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Cezarego Jasiaczyka ostatnio zamieszkałego w ul. Armii Krajowej 66 m.9, 94-046 ŁÓDŹ
w sprawie z powództwa o zapłatę 6 504,27 zł.
Sygn. akt XVIII 1 Nc 7181/22


Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 09.02.2024