Środa, 24 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5994
Środa, 24 lipca 2024
Sygnatura akt: XVIII Ns 67/23

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 08.01.2024,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Dariusza Mesyasza

O TREŚCI

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt XVIII Ns 67/23 toczy się postępowanie z wniosku Dariusza Mesyasza o stwierdzenie nabycia spadku po Andrzeju Szewczyku synu Stanisława i Marianny, zmarłym w dniu 3 kwietnia 2021 roku w Łodzi, ostatnio stale zamieszkałemu w Łodzi. Sąd wzywa niniejszym wszystkich spadkobierców, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 09.04.2024