Poniedziałek, 04 marca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5852
Poniedziałek, 04 marca 2024
Sygnatura akt: XVIII C 204/23

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 25.01.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Protegat 1 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie

O TREŚCI

Postanowieniem z dnia 25 stycznia 2024 roku Sędzia Sądu Rejonowym dla Łodzi-Śrómieścia w Łodzi w XVIII Wydziale Cywilnym
ustanowił dla Klaudii Borchon-Maciaszek, którego miejsce pobytu nie jest znane, kuratora procesowego w osobie pracownika tutejszego Sądu - Martyny Orzechowskiej

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 12.03.2024