Poniedziałek, 04 marca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5852
Poniedziałek, 04 marca 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 5315/23

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 09.02.2024,
w sprawie: inne
Dotyczy: Invest Incaso spółki akcyjnej spółki komandytowej z siedzibą w Warszawie, Aleksandra Makówka-Dziekańska

O TREŚCI

OGŁOSZENIE


Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Pauliny Olszówki – Madanowskiej pracownika Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi ul. Kopcińskiego 56, 90-032 Łódź
do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Aleksandry Makówki Dziekańskiej ostatnio zamieszkałej w ul. Chryzantem 5/26, 91-718 ŁÓDŹ
w sprawie z powództwa Invest Incaso spółki akcyjnej spółki komandytowej z siedzibą w Warszawie przeciwko Aleksandrze Makówce Dziekańskiej - o zapłatę 3 226,34 zł
Sygn. akt XVIII 1 Nc 5315/23Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 10.03.2024