Wtorek, 18 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5958
Wtorek, 18 czerwca 2024
Sygnatura akt: I Ns 371/23

Sąd Rejonowy w Zgierzu
I Wydział Cywilny
ul. Sokołowska 6
95-100 Zgierz

Ogłoszenie sądowe

z dnia 06.02.2024,
w sprawie: zasiedzenie nieruchomości
Dotyczy: Teresa Cieślak

O TREŚCI

Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem
w sprawie o sygnaturze akt I Ns 371/23 postępowanie z wniosku Teresy Cieślak z udziałem Jana Szymańskiego, Krystyny Skowron, Sabiny Sujeckiej, Ignacego Szymańskiego, Mieczysława Szymańskiego, Krystyny Szymańskiej, Małgorzaty Dopierały, Beaty Sieczkowskiej i Andrzeja Szymańskiego o stwierdzenie nabycia przez Teresę Cieślak z mocy samego prawa przez zasiedzenie własności nieruchomości stanowiącej działkę numer 41 o powierzchni 1,8549 ha, położonej
w Rogóźnie, gminie Zgierz, powiecie zgierskim, województwie łódzkim, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów.
Nieruchomość pozostaje w posiadaniu Teresy Cieślak.
Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane, aby zgłosiły się do Sądu i wykazały swoje prawo własności przedmiotowej nieruchomości w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia, albowiem w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności, o ile zostanie ono udowodnione.

Miejscowość: Rogóźno
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 12.05.2024