Poniedziałek, 04 marca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5852
Poniedziałek, 04 marca 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 10465/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 12.02.2024,
w sprawie: ustanowienie kuratora

O TREŚCI

Sygnatura akt XVIII 1 Nc 10465/22
OGŁOSZENIE
Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Aleksandry Natkańskiej pracownika Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi ul. Kopcińskiego 56, 90-032 Łódź
do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Aleksandry Majchrzak ostatnio zamieszkałej w ul. Wojska Polskiego 136/138/5, 91-711 ŁÓDŹ
w sprawie z powództwa Feniko Finanse spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach przeciwko Aleksandrze Majchrzak - o zapłatę 1 147,57 zł.
Sygn. akt XVIII 1 Nc 10465/22
Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Miejscowość: ŁÓDŹ
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 13.03.2024