Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: I Ns 893/23

Sąd Rejonowy w Zgierzu
I Wydział Cywilny
ul. Sokołowska 6
95-100 Zgierz

Ogłoszenie sądowe

z dnia 26.02.2024,
w sprawie: inne

O TREŚCI

Zgierz dnia 1 marca 2024 r.
Sygnatura akt I Ns 893/23

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 26 lutego 2024 roku wydanym w sprawie o sygnatura akt I Ns 893/23 zezwolił Elwirze Łasica na złożenie do depozytu sądowego kwoty 300 zł (trzysta złotych) z tytułu odszkodowania za wyrządzoną pokrzywdzonemu ( sprawa II K 654/21).

Miejscowość:
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 01.04.2024