Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: I Ns 215/23

Sąd Rejonowy w Głubczycach
I Wydział Cywilny
ul. Kochanowskiego 1
48-100 Głubczyce

Ogłoszenie sądowe

z dnia 04.03.2024,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Wanda Maria Żurek, Edward Czop, Damian Klimek, Anna Klimek, Grzegorz Jończyk, Kuba Jończyk, Kacper Jończyk, Krzysztof Ryziński, Katarzyna Ryzińska, Ewa Cieślik, Maria Kopera, Małgorzata Solska, Joanna Klimek, Karolina Gurazdowska

O TREŚCI

W Sądzie Rejonowym w Głubczycach prowadzona jest pod sygn. akt I Ns 215/23 sprawy z wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej Chrobrego 10 w Głubczycach z udziałem Edwarda Czopa, Damiana Klimka, Anny Klimek, Grzegorza Jończyka, Kuby Jończyk, Kacpra Jończyka, Krzysztofa Ryzińskiego, Katarzyny Ryzińskiej, Ewy Cieślik, Gmina Głubczyce, Marii Kopera, Małgorzaty Solskiej, Joanny Klimek, Karoliny Gurazdowskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Wandzie Marii Żurek, córce Władysława i Katarzyny z domu Lenio, zmarłej dnia 20 maja 2021 roku w Głogówku, ostatnio stale zamieszkałej w Głubczycach.

Wzywa się, aby spadkobiercy w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Miejscowość: Głubczyce
Województwo: opolskie
Treść ogłoszenia ważna do: 04.06.2024