Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 3454/23

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 05.03.2024,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi

O TREŚCI

XVIII 1 Nc 3454/23
POSTANOWIENIE
Dnia 20 lutego 2024 roku
Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydziale Cywilnym - Sekcji Nakazowej Miłosz Sikora
po rozpoznaniu: 20 lutego 2024 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym
w sprawie z powództwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi
przeciwko pozwanemu: Marcinowi Gierduszewskiemu
w przedmiocie: podjęcia zawieszonego postępowania, wniosku o ustanowienie kuratora
postanawia:
1. Podjąć postępowanie,
2. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Marcina Gierduszewskiego kuratora w osobie sekretarza sądowego Anny Zienterskiej;
3. ….

Miejscowość: Stargard
Województwo: zachodniopomorskie
Treść ogłoszenia ważna do: 06.04.2024