Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 12284/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 05.03.2024,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa \"Bawełna\" z siedzibą w Łodzi

O TREŚCI

XVIII 1 Nc 12284/22
POSTANOWIENIE
Dnia 16 lutego 2024 roku
Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydziale Cywilnym - Sekcji Nakazowej Andrzej Hodała
po rozpoznaniu: 16 lutego 2024 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym
w sprawie z powództwa: Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa \"Bawełna\" z siedzibą w Łodzi
przeciwko pozwanemu: Piotrowi Lenartowiczowi
w przedmiocie: ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu Piotra Lenartowicza
postanawia:
1. podjąć postępowanie w sprawie;
2. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Piotra Lenartowicza kuratora w osobie starszego sekretarza sądowego Anny Zienterskiej;
3. ….

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 06.04.2024