Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: I Ns 558/23

Sąd Rejonowy w Skierniewicach
I Wydział Cywilny
ul. Reymonta 12/14
96-100 Skierniewice

Ogłoszenie sądowe

z dnia 05.03.2024,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Adam Małachowski, Wanda Sobolewska

O TREŚCI

Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie Magdaleny Fuks – pracownika Sądu Rejonowego w Skierniewicach
do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach

Adama Małachowskiego i Wandy Sobolewskiej
w sprawie z wniosku Mariusza Chodubskiego
o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Miejscowość: -
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 05.04.2024