Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 10670/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 26.02.2024,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Mariusza Karwowskiego , Gminy Miasta Łodzi

O TREŚCI

XVIII 1 Nc 10670/22

POSTANOWIENIE
Dnia 16 lutego 2024 roku

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydziale Cywilnym - Sekcji Nakazowej Andrzej Hodała

po rozpoznaniu: 16 lutego 2024 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa: Gmina Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi

przeciwko pozwanemu: Mariuszowi Karwowskiemu

w przedmiocie: ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu Mariusza Karwowskiego

postanawia:
1. Podjąć postępowanie w sprawie;
2. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Mariusza Karwowskiego kuratora w osobie pracownika sądu Agnieszki Kornata;

Miejscowość: ŁÓDŹ
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 27.03.2024