Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: I Ns 893/19

Sąd Rejonowy w Zgierzu
I Wydział Cywilny
ul. Sokołowska 6
95-100 Zgierz

Ogłoszenie sądowe

z dnia 05.03.2024,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku

O TREŚCI

Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu I Wydział Cywilny, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 893/19 toczy się postępowanie z wniosku Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Zgierzu z udziałem Sylwii Kurczewskiej, Tomasza Wasilewskiego, Neili Kurczewskiej, Wiktorii Karolak i Gracjana Karolaka o stwierdzenie nabycia spadku po Irenie Wasilewskiej z domu Kiełczyńskiej, PESEL 44050110528, córce Mariana i Kazimiery, zmarłej w dniu 4 września 2017 roku w Zgierzu, mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Zgierzu. Wzywa się, aby spadkobiercy w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się do Sądu Rejonowego w Zgierzu I Wydział Cywilny i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Miejscowość: Zgierz
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 07.06.2024