Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: I Ns 85/24

Sąd Rejonowy w Zgierzu
I Wydział Cywilny
ul. Sokołowska 6
95-100 Zgierz

Ogłoszenie sądowe

z dnia 07.03.2024,
w sprawie: sporządzenie listy wierzytelności
Dotyczy: Ireneusz Michalak

O TREŚCI

Sygn. akt I Ns 85/24
OGŁOSZENIE
„Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 5 marca 2024 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 85/24 zlecił Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Michałowi Durańskiemu sporządzenie spisu inwentarza po Ireneuszu Michalaku, synu Stanisława i Krystyny, zmarłym w dniu 12 czerwca 2023 roku w Brzezinach, mającym ostatnie miejsce zamieszkania w Głownie.
Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

Miejscowość:
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 07.04.2024