Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 12342/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 26.02.2024,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Limanowskiego 34/36

O TREŚCI

Postanowieniem z dnia 26 lutego 2024 roku Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śrómieścia w Łodzi, XVIII Wydziale Cywilnym - Sekcji Nakazowej postanowił:
ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu pozwanej Bożeny Dobrodziej kuratora w osobie asystenta sędziego Martyny Orzechowskiej

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 09.04.2024