Niedziela, 16 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5956
Niedziela, 16 czerwca 2024
Sygnatura akt: II Ns 76/21

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
II Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 12.03.2024,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku

O TREŚCI

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, II Wydział Cywilny zawiadamia o postępowaniu w sprawie o sygnaturze akt II Ns 76/21 z wniosku Gminy Miasto Łódź z udziałem Piotra Strąkowskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Grzegorzu Włodzimierzu Strąkowskim, synu Władysława i Krystyny, zmarłym w dniu 20 września 2018 roku w miejscowości Krzewent, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Łodzi przy ul. Srebrzyńskiej 99 m. 12. Wzywa się spadkobierców wyżej wymienionej osoby, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do sądu, w którym toczy się postępowanie (Łódź, al. Kościuszki 107/109) i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Miejscowość: ŁÓDŹ
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 13.06.2024